OPLEIDING

CONSULTANCY

COACHING

We bieden vormingstrajecten aan op het vlak van management, change management, communicatie, human resources en psychologisch welzijn op het werk.

Omdat het belangrijk is dat er kruisbestuiving bestaat tussen de verschillende competenties die je nodig hebt in de complexe werkomgeving van vandaag, zorgen wij voor een multidisciplinaire en gepersonnalisserde aanpak binnen elk van deze domeinen.

Onze consultancy verloopt in 3 fasen. Eerst observeren en analyseren we het organisatiesysteem en daar wordt een verslag met aanbevelingen van opgesteld. Op vraag van de klant kunnen wij ook steun bieden voor het omzetten van de aanbevelingen in de praktijk./p>

Onze consultancy is gericht organisatieontwikkeling, met respect voor de medewerkers en voor de belangen van de organisatie. We beschouwen het geheel van cultuur, belangen, stakeholders en processen als een systeem.

We begeleiden en ondersteunen mensen en teams om een doel te behalen of een probleemsituatie aan te pakken. De coach stelt de juiste vragen zodat de klant zijn eigen mogelijkheden ontdekt en terug in beweging geraakt. Hij stimuleert de groei door op een respectvolle manier te confronteren.

Wie zijn we

Het CFIP is een team van 40 opleiders, consultants en coaches met een creatieve en wetenschappelijk onderbouwde aanpak. We analyseren de klantvraag in team om de meest ervaren consultant voor te stellen. We zijn klantgericht: we luisteren naar de probleemformulering en werken met de klant een aangepaste begeleiding uit. We zoeken naar concrete, praktische, direct bruikbare oplossingen die intellectuele en wetenschappelijke onderbouwd zijn. We staan bekend voor onze “op maat” gemaakte begeleidingen.

We gebruiken zowel klassieke als heel vernieuwende technieken bevorderen op het samenbrengen, delen en uitwisselen van ieders ervaring in de opleidingsgroepen. We waarderen oprecht mensen met wie het CFIP het genoegen heeft om samen te werken. Als organisatie hebben we al meer dan 40 jaar een sterke focus op ethiek en het respect van de humanistische waarden. De opdracht van het CFIP: “U professioneel begeleiden om in uw onderneming een werkomgeving te ontwikkelen die individuele en collectieve vaardigheden stimuleert.”

Opleidingsaanbod

Human Ressources

 • Functioneringsgesprekken op een positieve en motiverende manier voeren.
 • Stop die evaluatiegesprekken: laat uw medewerkers in onderling overleg "evolueren"
 • Hoe positief werken met een SWOT analyse?
 • Hoe cultuur binnen uw organisatie gebruiken als een verrijking en hoe het ombuigen als een krachtbron?
 • Hoe het afdelingsprojectplan samen met de medewerkers schrijven en hen optimaal betrekken?
 • Systeemdenken: anders kijken naar uw organisatie!
 • Management by objectives: hoe het afdelingsprojectplan samen met de medewerkers schrijven en hen optimaal betrekken?
 • Individuele coaching? Zinvol? Hoe en wanneer te gebruiken binnen uw organisatie?
 • ...

Management

 • Projectmanagement als effectieve & efficiënte techniek.
 • Baas worden van uw vroegere collega’s.
 • Moeilijke situaties door conflicthantering positief afhandelen zonder gezichtsverlies.
 • Functioneringsgesprekken op een positieve en motiverende functioneringsgesprekken.
 • Stop die evaluatiegesprekken laat uw medewerkers in onderling overleg “evolueren”.
 • Hoe zelfsturende groepen succesvol opstarten en begeleiden.
 • Vergaderen van A tot Z: Efficiënt, doeltreffend en creatief.
 • ...

Communicatie

 • Een taal erbij: aan de slag met Duplo methodiek in therapie door de werkelijkheid zichtbaar te maken.
 • Mijn werkelijkheid is niet de werkelijkheid, en andere fenomenen die maken dat communicatie een uitdaging is.
 • "soft skills" voor de projectmanager.
 • Project management: opstellen van een communicatieplan.
 • Leer uw eigen conflictstijl (en waarom uw die hanteert) en laat uw verleiden om andere stijlen te proberen.
 • ...

Veranderingsmanagement en proces re-engineering

 • Projectmanagement als effectieve en efficiënte techniek.
 • Soft skills voor de projectmanager
 • Project management: opstellen van een communicatieplan.
 • Verandering leren begeleiden en vergemakkelijken.
 • Consultancy: een project identificeren, analyseren en samen een nieuw proces ontwerpen dat veel doeltreffender is... en dit op een participatieve manier, met een team van operationele medewerkers. We kunnen u begeleiden om uw processen onder controle te krijgen en grondig te herzien.
 • ...

Welzijn en stressbegeleiging

 • Omgaan met rouw en trauma.
 • Stress: waarom reageer ik altijd verkeerd? Kan ik daar iets aan veranderen? De RET-methode.
 • Meer tijd voor het essentiële... van droom naar werkelijkheid
 • Mindfulness en beter tijdsbeheer.
 • Burn-out leren voorkomen.
 • Zich leren ontspannen door zelfmassage.
 • ...

EN OOK ... PROCES RE-ENGINEERING – CONSULTANCY

Een proces identificeren, analyseren en samen een nieuw proces ontwerpen dat veel performanter is... en dit op een participatieve manier, met een team van operationele medewerkers. We kunnen u begeleiden om uw processen onder controle te krijgen en grondig te herzien.