OPLEIDING

CONSULTANCY

COACHING

We bieden coherente en geïntegreerde vormingstrajecten aan op het vlak van management, change management, communicatie, human resources en psychologisch welzijn op het werk.

Omwille van het essentieel belang van een goede kruisbestuiving tussen de verschillende competenties die aan bod komen in een complexe werkomgeving, verzekeren we een multidisciplinaire en gepersonnalisserde aanpak binnen elk van deze domeinen.

Onze consultancy vertaalt zich concreet op het terrein in een eerste fase van observatie en van analyse van het organisatiesysteem, waarna een verslag met aanbevelingen opgesteld wordt. Op vraag van de klant kan ook steun verleend worden bij de uitvoering van de aanbevelingen.

Onze consultancy is gericht op een globale organisatieontwikkeling, met respect voor de medewerkers en voor de belangen van de organisatie. We beschouwen het geheel van cultuur, belangen, stakeholders en processen als systeem.

We begeleiden en ondersteunen mensen en teams die een objectief willen bereiken of een moeilijkheid willen overstijgen. De coach biedt, door zijn kwaliteitsvolle aanwezigheid en bevraging, aan de klant de mogelijkheid om zijn eigen mogelijkheid aan de klant om zijn eigen mogelijkheden te mobiliseren. Hij is aandachtig voor de persoon of het team dat hij begeleidt en probeert door middel van een respectvolle confrontatie de groei te bevorderen.

Wie zijn we

Het CFIP is een team van 40 opleiders, consultants en coaches met een creatieve en wetenschappelijk onderbouwde aanpak. We analyseren de vragen van klanten in team om de meest ervaren consultant voor te stellen. We zijn klantgericht: we luisteren naar de probleemformulering en werken met de klant een aangepaste begeleiding uit. We zoeken naar concrete, praktische, direct bruikbare oplossingen met aandacht voor een intellectuele en wetenschappelijke onderbouwing. We zijn erkend voor onze “op maat” gemaakte begeleidingen.

We gebruiken zowel klassieke als heel vernieuwende technieken met een focus op het samenbrengen, delen en uitwisselen van ieders ervaring in de opleidingsgroepen. Ethiek is een sterk aanwezig aandachtspunt in ons dagelijks werk, vanuit het respect van de mensen met wie het CFIP het genoegen heeft om samen te werken. Als organisatie hebben we al meer dan 40 jaar een sterke focus op ethiek en het respect van de humanistische waarden. De opdracht van het CFIP: “U professioneel begeleiden om in uw onderneming een werkomgeving te ontwikkelen die individuele en collectieve vaardigheden stimuleert.”

Opleidingsaanbod

Human Ressources

 • Functionneringsgesprekken op een positieve en motiverende manier voeren.
 • Stop die evaluatiegesprekken: laat uw medewerkers in onderling overleg "evolueren"
 • Hoe positief werken met een SWOT analyse?
 • Hoe cultuur binnen uw organisatie gebruiken als een verrijking en hoe het ombuigen als een krachtbron?
 • Hoe het afdelingsprojectplan samen met de medewerkers schrijven en hen optimaal betrekken?
 • Systeemdenken: anders kijken naar uw organisatie!
 • Management by objectives: hoe het afdelingsprojectplan samen met de medewerkers schrijven en hen optimaal betrekken?
 • Individuele coaching? Zinvol? Hoe en wanneer te gebruiken binnen uw organisatie?
 • ...

Management

 • Project management als effectieve & efficiënte techniek.
 • Baas worden van uw vroegere collega’s.
 • Moeilijke situaties door conflicthantering positief afhandelen zonder gezichtxverlies.
 • Functioneringsgesprekken op een positieve en motiverende manier voeren!
 • Stop die evaluatiegesprekken laat uw medewerkers in onderling overleg “evolueren”.
 • Hoe zelfsturende groepen succesvol opstarten en begeleiden.
 • Vergaderen van A tot Z: Efficiënt, doeltreffend en creatief vergaderen.
 • ...

Communicatie

 • Een taal erbij: aan de slag met Duplo methodiek in therapie door de werkelijkheid zichtbaar te maken.
 • Mijn werkelijkheid is niet de werkelijkheid, en andere fenomenen die maken dat communicatie een uitdaging is.
 • "soft skills" voor de projectmanager.
 • Project management: opstellen van een communicatieplan.
 • Leer uw eigen conflictstijl (en waarom uw die hanteert) en laat uw verleiden om andere stijlen dit te proberen.
 • ...

Veranderingsmanagement en proces re-engineering

 • Project management als effectieve en efficiënte techniek.
 • Soft skills voor de projectmanager
 • Project management: opstellen van een communicatieplan.
 • Leren veranderingen te begeleiden en te vergemakkelijken.
 • Consultancy: een project identificeren, analyseren en samen een nieuw proces ontwerpen dat veel doeltreffender is... en dit op een participatieve manier, met een team van operationele medewerkers. We kunnen u begeleiden om uw processen onder controle te krijgen en grondig te herzien.
 • ...

Welzijn en stressbegeleiging

 • Omgaan met rouw en trauma. Omarmen de rouwtaken die deel uitmaken van dit proces.
 • Stress: waarom reageer ik altijd verkeerd? Kan ik daar iets aan veranderen? De RET methode.
 • Meer tijd voor het essentiële... van droom naar werkelijkheid
 • Mindfukness en beter tijdsbeheer.
 • Burn out leren voorkomen.
 • Zich leren ontspannen door zelfmassage.
 • ...

MAAR OOK ... PROCES RE-ENGINEERING – CONSULTANCY

Een proces identificeren, analyseren en samen een nieuw proces ontwerpen dat veel performanter is... en dit op een participatieve manier, met een team van operationele medewerkers. We kunnen u begeleiden om uw processen onder controle te krijgen en grondig te herzien.